Despre Marea Unire, cu alte graiuri

Despre Marea Unire, cu alte graiuri

Lucian Boia este o figură marcantă și controversată a istoriografiei românești, fiind bine cunoscut publicului atât datorită expunerii pe care i-a asigurat-o Editura Humanitas, cât și disputelor sale cu alți istorici români, care nu îi aprobă tezele. Prezența sa în industria cărții s-a întărit constant prin volumele publicate de-a lungul anilor.

Aflându-ne în preajma Centenarului Marii Uniri, Lucian Boia aduce înaintea publicului un nou volum, axat pe acest moment esențial al istoriei naționale românești. Cartea se remarcă printr-o serie de trăsături care se regăsesc și în cazul altor titluri semnate de același autor.

În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități este un volum scurt, succint și plin de date, o carte care tratează problematica evenimentelor petrecute la finele Primului Război Mondial, respectiv dezmembrarea marilor imperii continentale (austro-ungar, rus și otoman), fapt ce a dus la formarea unor noi state naționale și, în cazul nostru particular, la unificarea tuturor teritoriilor în care trăiau populații românești.

Modul în care autorul efectuează această analiză diferă foarte mult de discursul din spațiul public, când vine vorba despre istoria României. „Ne-am obişnuit să le reducem pe toate la o istorie foarte românească. Chiar şi acum, când se întocmeşte Europa, suntem tentaţi, în continuare, să decupăm o istorie numai a noastră, deloc lipsită de accente mitologice. Ca şi cum singura menire a istoriei ar fi aceea de a justifica România.”

Lucian Boia evită cu atenție clișeele, trecând dincolo de formulele și imaginile pe care unii le zugrăvesc cu ușurință. În schimb, propune o abordare cu adevărat lăudabilă, mărind cadrul acțiunii istorice și integrând spațiul românesc în întreaga regiune central și sud-europeană prinsă în evenimentele din 1918-1919 (sfârșitul războiului mondial și Conferința de pace de la Paris).

Prin lărgirea contextului, istoricul aduce înaintea noastră o realitate evidentă: dincolo de ușurința cu care putem cădea în clișee, vedem că evenimentele istorice sunt mult mai complexe și mai greu de explicat decât ar putea să lase impresia formulările și formulele patriotarde. Lucian Boia pune câteva întrebări esențiale, la care răspunde calculat, statistic, pentru a înțelege că, deși 1918 a fost un an al bucuriei pentru unii și al tristeții pentru alții, cu siguranță a fost și un an al confuziei pentru mulți.

Reconstituind istoria anterioară și posterioară anului 1918, ni se oferă o panoramă clară și vastă a acestei părți a continentului european, a unei regiuni mult mai amestecată cultural decât am putea crede la prima vedere, pentru că nu doar între granițele României existau o minoritate maghiară și una germană, ci și în Slovacia existau maghiari, în Polonia, germani, iar în Turcia, greci. În eseul său istoric, autorul ne explică scurt cum a fost rezolvată problema născută din prezența acestor minorități.

Stilul expunerii, specific lui Lucian Boia, este unul care captivează, iar volumul poate fi consumat cu ușurință. Scris cu vervă și cu un simț al umorului care își face simțită prezența pe alocuri, În jurul Marii Uniri de la 1918 reprezintă un tur de forță datorită extinderii temei sintetizate. Cartea este, cu siguranță, un punct de pornire pentru cei care vor să afle mai multe despre istoria Europei la începutul secolului al XX-lea.

Un mic dezavantaj, măcar din perspectiva cititorului care preferă expunerile istorice lejere, îl poate reprezenta numărul mare de procente și statistici, prezente aproape pe fiecare pagină a cărții pentru a susține argumentația autorului. Trecând totuși peste inconvenientul acesta, cititorul se poate bucura de o lectură ușoară.

Volumul se distinge printr-o prezentare grafică deosebită, textul fiind îmbogățit cu mai multe hărți și date statistice care înlesnesc localizarea și înțelegerea realităților geopolitice expuse.

Pe cât este de adevărat că acest scurt eseu istoric nu se înscrie în tiparul obișnuit al publicațiilor despre Marea Unire, pe atât de justă este și observația că le face un serviciu pasionaților de istorie prin plasarea evenimentului într-un context mai larg, aceasta fiind o nevoie reală, deoarece, adeseori, cărțile de istorie despre trecutul țării noastre s-au limitat la arealul românesc.

Cartea În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități a fost publicată de Editura Humanitas în 2017.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *